Potrzebujesz pomocy straży pożarnej? zadzwoń pod 998

Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

Czołowe miejsce w gospodarce powiatu zajmuje przemysł chemiczny, którego głównym przedstawicielem jest:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.– potentat w produkcji nawozów sztucznych zaliczany do Zakładów Dużego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto na obszarze działania komendy (teren powiatu polickiego) są następujące zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej:

  • Baza Paliw nr 7 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Trzebieży -  Zakład Dużego Ryzyka,
  • Messer Polska  Sp. z o. o. Oddział Police – Zakład Zwiększonego Ryzyka, 
  • Baza Paliw J&S Energy S.A. Oddział w Stobnie - Zakład Zwiększonego Ryzyka.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku z terenu powiatu polickiego.

Lp Logo Adres firmy Instrukcja postępowania mieszkańców w razie awarii
1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Zakład: MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

http://www.messer.p/

tel. +48 91 312 13 92

fax +48 91 312 17 99

e-mail: police@messer.pl

2.

J&S ENERGY S.A.

ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Zakład: Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

http://www.mercuria.com/

tel. 91 435 88 98

fax. 91 435 88 99

 

Kontrole planowe w terenie

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Planowana data kontroli PSP

1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

IV kw. 2018

2.

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

IV kw. 2018

Opracowano według stanu na dzień: 31 grudnia 2017 r.

 

Przedłożone zgłoszenia zakładów

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

 1

MESSER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
fax +48 32 77 26 115
e-mail: messer@messer.pl

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police
ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police
http://old.messergroup.com/
tel. +48 91 312 13 92
fax +48 91 312 17 99
e-mail: police@messer.pl

28.08.2002

 2

J&S ENERGY S.A.
ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa
nr. tel.: 22 335 50 00
nr.fax:  22 335 50 01
e-mail: office@jsenergy.pl

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie
Stobno 100, 72-002 Dołuje
http://www.mercuria.com/
tel. 91 435 88 98
fax. 91 435 88 99

27.06.2002

 

Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom.

Lp.

Nazwa obiektu

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA

1

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

27.07.2004

26.08.2004

30.06.2016

30.07.2016

2

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

27.06.2002

26.07.2002

28.03.2013r.

26.04.2013

Informacji w powyższym zakresie udziela:
Samodzielno stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych - tel.: 91 43 16 806
Informacje dotyczące zakładów dużego ryzyka zlokalizowanych w powiecie polickim tj, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Baza Paliw nr 7 w Trzebieży Operatora Logistyczego Paliw Płynnych Sp. z o.o. są na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Informacje

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Policach
72-010 Police
ul. Tanowska 4a
godziny otwarcia 7:30 - 15:30
telefon 91 431 68 10
NIP 851-25-50-481
REGON 811769690

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy