Potrzebujesz pomocy straży pożarnej? zadzwoń pod 998

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w I połowie 2019 roku.

Od 1 stycznia do 30 czerwca br. na terenie powiatu polickiego przeprowadzono 42 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas których skontrolowano 75 obiektów budowlanych stwierdzając 181 nieprawidłowości.

Ze wszystkich zrealizowanych czynności 29 to kontrole podstawowe dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 8 to odbiory nowych obiektów i 5 rekontroli (sprawdzenie wykonania decyzji komendanta).
Kontrole zostały przeprowadzone w następujących grupach obiektów: 22 w budynkach użyteczności publicznej (np. obiekty handlowe, przedszkola, kościoły, budynki biurowe itp.), 9 w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe itp.), 5 w budynkach produkcyjno-magazynowych, 3 w lasach i 3 w gospodarstwach agroturystycznych.
Po przeprowadzonych kontrolach w I połowie br. wydano 8 stanowisk przed rozpoczęciem użytkowania obiektu (w tym 2 sprzeciwy), 13 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym 1 negatywna), 23 decyzje administracyjne nakazowe na usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 2 decyzje zakazujące eksploatacji budynków oraz nałożono 3 mandaty karne.

Galeria wydarzenia

Informacje

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Policach
72-010 Police
ul. Tanowska 4a
godziny otwarcia 7:30 - 15:30
telefon 91 431 68 10
ePUAP: KPPSPPolice
NIP 851-25-50-481
REGON 811769690

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy