Potrzebujesz pomocy straży pożarnej? zadzwoń pod 998

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:

 • bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,

 • w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.

Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków.

 • Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,

zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. 
Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,

 

 • zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. 

Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.


źródło opracowania: CZK woj. podkarpackiego

PORADY KG PSP "ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM"

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.

 • nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
 • pilnuj swoich dzieci,
 • zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
 • zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,

W przypadku, gdy usłyszysz alarm

 • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
 • najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
 • udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
 • nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
 • nie wracaj do obiektu.

W przypadku zdarzenia
jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy

 • jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
 • oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.
 • natychmiast opuść obiekt,
 • wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji

Pamiętaj!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Telefony alarmowe
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych


Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia


W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu

 • brak nadawcy
 • brak adresu nadawcy
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się

należy:

 • Nie otwierać tej przesyłki!
 • Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 • Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
 • Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
 • Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 • Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 • Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 • Należy dokładnie umyć ręce.
 • Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 • Ponownie dokładnie umyć ręce.

W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.
Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.


Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

Informacje

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Policach
72-010 Police
ul. Tanowska 4a
godziny otwarcia 7:30 - 15:30
telefon 91 431 68 10
ePUAP: KPPSPPolice
NIP 851-25-50-481
REGON 811769690

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy